Dịch vụ triệt lông

Bảng giá chi tiết:

Dịch vụThời Gian  Giá 
Triệt lông mặt60p 200,000
Triệt nách60p 500,000
Triệt lông tay60p 1,000,000
Triệt lông chân60P 1,500,000
Triệt bikini60p 1,000,000

 

 Áp dụng cho liệu trình – gói vĩnh viễn  3 năm Giá
Triệt lông mặt 7,000,000
Triệt nách 7,000,000
Triệt lông tay 7,000,000
Triệt lông chân 9,000,000
Triệt bikini 9,000,000